TP SÔNG CÔNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2023

Admin

Administrator
Thành viên BQT
 1. Số lượng tuyển dụng: 93 chỉ tiêu, cụ thể:
 2. Mầm non: 40 chỉ tiêu
 3. Tiểu học: 31 chỉ tiêu
 4. THCS: 19 chỉ tiêu
 5. TTGDNN-GDTX: 1 chỉ tiêu
 6. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
 7. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
  – Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng
  – Địa điểm: Phòng Nội vụ UBND TP Sông Công
  1675407508-771410-sc1.jpg

  1675407508-551312-sc2.jpg

  1675407508-497055-sc3.jpg

  1675407508-436788-sc4.jpg

  1675407508-79828-sc5.jpg

  1675407507-977328-sc6.jpg

  1675407507-903044-sc7.jpg

  1675407507-666753-sc8.jpg

  1675407507-605860-sc9.jpg

  1675407507-573580-sc10.jpg

  1675407507-540204-sc11.jpg

  1675407507-504884-sc12.jpg

  1675407506-617083-sc13.jpg

  1675407506-574870-sc14.jpg
 
Top